Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee

Titlul subproiectului: “Dacia poarta spre viitor!”


Anul III de implementare a proiectului ROSE  2020 – 2021

https://sites.google.com/liceuldaciapitesti.ro/rose-dacia/

Site-ul construit în primii 2 ani de proiect:

https://sites.google.com/site/lthdaciarose/

Procedura 2 ROSE grup tinta PO SGL 02 revizuita 2020 – 2021 Dacia

Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului ROSE, subproiect DACIA, POARTĂ CĂTRE VIITOR!, pentru elevi:

https://forms.gle/dNqqomR86hLDmCaF8

Declarație privind prelucrarea datelor personale de către elevul major, respectiv de către părintele sau tutorele  elevului minor din grupul țintă al proiectului ROSE . Accesati  link-ul de mai jos pentru completarea datelor:

https://forms.gle/e2XhFnngKqmcw3fV6

Declarație de disponibilitate în vederea participării elevului din grupul țintă  la toate activitățile din proiectul ROSE pentru care a fost selectat. Accesati  link-ul de mai jos pentru completarea datelor:

https://forms.gle/peVkBSpGKJ3n24ok6


Anul II de implementare a proiectului ROSE  2019 – 2020

Procedura operațională privind selecția grupului țintă de elevi al subproiectului DACIA, POARTĂ CĂTRE VIITOR! PO-ROSE-02

Procedura operațională selecție echipa de implementare subproiectului DACIA, POARTĂ CĂTRE VIITOR!PO-SGL-ROSE-01

https://sites.google.com/site/lthdaciarose/

Ghid_Implementare_SGL_revizuit_09.2017

Procedură Operațională -selectie-experti Dacia –  PO-SGL-ROSE-01

Lista echipa de implementare ROSE

Procedură Operațională -selectie-grup țintă –  PO-SGL-ROSE-02

Lista grupului țintă de elevi

Orarul pentru derularea activităților ROSE