Culoarea specifică Liceului Tehnologic ”DACIA” Piteşti este violet, conform tradiției de peste 47 ani.

10947375_10203861423486387_4165033583243523416_o

24.02.2015 Liceul Tehnologic DACIA Piteşti organizează în data de 17.03.2015, la sediul din Piteşti, str. Henri Coanda nr.4, licitaţie publică deschisă cu strigare, pentru închirierea unui teren disponibil cu o suprafaţă de 7,5 mp, în curtea unităţii, în vederea amplasării unui punct de comercializare a produselor alimentare conf. Ordinului M.S.P. Nr. 1563/2008.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 16.03.2015, orele 14:00.

Data şedinţei de deschidere a ofertelor: 17.03.2015, ora 10:00 la sediul Liceului Tehnologic Dacia Piteşti.

Caietul de sarcini este accesibil contra cost, în baza unei solicitări scrise, începând cu data 27.02.2015 de la sediul unităţii noastre şi se ridică de la Casieria unitatii in zilele lucrătoare,  între orele 09°° – 14°° .

 

11.02.2015 –  Cadrele didactice selectate în urma desfășurării concursului organizat  pentru participarea la elaborarea și implementarea proiectului de mobilitate, KA1 – Learning Mobility of Individuals School education staff mobility,  prin programul Erasmus+, sunt următoarele:

Mihai Cristina, Tănase Daniela, Dumitrache Cristina, Georgescu Cosmina, Stanciu Valentina, Măcăneață Anca și Ioniță Iuliana.

 

30.01.2015 – Anunț selecție cadre didactice din Liceul Tehnologic Dacia Pitești care doresc să participe la programul  de formare: Coaching in educational contexts to reduce early school leaving care se va desfășura la Alcala de Henares, Madrid Spania prin programul ERASMUS+, proiecte de mobilitate în domeniul educației scolare.

Condițiile de eligibilitate privind participarea la proiect: cadru didactic titular; experiență de minimum 5 ani în activitățile de consiliere și orientare ale colectivelor de elevi; cunoștințe certificate din domeniul managementului de proiecte; profesor coordonator de proiecte și programe educative, la nivel internațional; atestare în calitate de formator de adulți; experiență în domeniul educației incluzive; implicarea în activități de voluntariat cu elevii; competențe de comunicare în limba engleză și competențe digitale.

Detalii despre curs la adresa: http://www.cervantestraining.eu/our-courses-2015-16/

La avizierul școlii se vor afișa criteriile, calendarul, documentele doveditoare privind îndeplinirea condițiilor de selecție și responsabilii cu derularea procesului de selecție.

Pages: 1 2 3 4 5 6