Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee

Titlul subproiectului: “Dacia poarta spre viitor!”

Procedura operațională privind selecția grupului țintă de elevi al subproiectului DACIA, POARTĂ CĂTRE VIITOR! PO-ROSE-02

Procedura operațională selecție echipa de implementare subproiectului DACIA, POARTĂ CĂTRE VIITOR!PO-SGL-ROSE-01

https://sites.google.com/site/lthdaciarose/

Ghid_Implementare_SGL_revizuit_09.2017

Procedură Operațională -selectie-experti Dacia –  PO-SGL-ROSE-01

Lista echipa de implementare ROSE

Procedură Operațională -selectie-grup țintă –  PO-SGL-ROSE-02

Lista grupului țintă de elevi

Orarul pentru derularea activităților ROSE